11472116673116-Solovoga-Women-Off-White–Navy-Striped-Espadrilles-9021472116672946-2